Dr.Sc. Skender Ahmeti

Biografia

        

     1.      Mbiemri                       A H M E T I                               

     2.      Emri                             S K E N D E R

     3.      Ditëlindja                    05.07.1961

     4.      Nacionaliteti              SHQIPËTAR

     5.      Shtetësia                    REPUBLIKA E KOSOVËS

 

     

 

 

 

 

Edukimi

 

 

Institucioni

Universiteti i Prishtinës

Data: Prej - Deri(muaji/ viti)

1987 – 2001

Diploma

Doktor i shkencave ekonomike

 

 

 

7. Aftësitë linguistike (të shënuara prej 1 deri në 5 )

 

 

Gjuha

Lexim

Të folur

Shkrim

Shqipe

5

5

5

Angleze

4

4

4

Serbe – Kroate

5

5

5

 

                       

8.      Aftësi tjera                     

·        Menaxhmenti dhe kontrolli financiar,

·        Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit,

·        Analiza dhe parashikimi financiar,

·        Ristrukturim financiar, 

·        Privatizimi,

·        Vlerësimi i bizneseve,

 

 

9.  Punësimi momental        Profesor në Fakultetin Ekonomik

 

10. Përvoja e punës                      23       

 

11. Kualifikimet kryesore në fusha vijuese:

                       

·        Financa dhe analiza financiare

·        Kontabilitet

·        Privatizim

·        Zhvillim të sektorit privat

·        Biznes regjional

·        Negocimi i marrëveshjeve të tregtisë së lirë.

 

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Nëntor  2003 – tutje

 Institucioni

Universiteti i Prishtinës

Pozita:

Profesor

Përshkrimi

Profesor i Kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit të menaxhmentit

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Shtator  2002 – Maj 2006

 Institucioni

MTI

Pozita:

Sekretar i përhershëm

Përshkrimi

Menaxhimi dhe administrimi i stafit civil në MTI

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Prill 2002 – Gusht 2002

 Institucioni

AKM

Pozita:

Zyrtar i lartë i monitorimit

Përshkrimi

Monitorimi i procesit të komercializimit

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Qershor  2001 – Prill 2002

 Institucioni

Departamenti i Tregtisë dhe Industrisë

Pozita:

Drejtor

Përshkrimi

Menaxhimi i komercializimit të NSH

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Janar  1990 – Mars 1999

 Institucioni

Sektori privat

Pozita:

Specialist i kontabilitetit financiar

Përshkrimi

Menaxhimi i kontabilitetit dhe financave

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Shtator  1985– Janar 1990

 Institucioni

Shkolla ekonomike në Lipjan

Pozita:

Profesor

Përshkrimi

Profesor i Kontabilitetit financiar

  

Kontratë mbi vepër:

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Tetor 2006 – Dhjetor  2006

 Institucioni

Delegacioni i Kosovës për negociata

Pozita:

Ekspert në Grupin për Ekonomi

Përshkrimi

Vlerësimi i dëmeve të luftës në ekonomi

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Shkurt  2006 – Mars  2006

 Institucioni

The Regional Environmental Center

Pozita:

Ekspert për ekonomi

Përshkrimi

Revizioni i kostove të projektuara, vlerësimi ekonomik i aksioneve të selektuara

 

 

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

 

 

Data:

Mars  2005

 Institucioni

Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor

Pozita:

Ekspert për ekonomi

Përshkrimi

Plani mjedisor aksionar 2006 – 2010

 

 

Libra

universitar           

 

 

 

 

 

 

Publikime:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnime të ofruara:

 

 

 

 

 

 

Pjesëmarrja në

trajnime:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesëmarrja në seminare:

 

 

 

1.  Kontabiliteti menaxherial – shkurt 2006

2.  Kontabiliteti financiar (pjesa e parë) – dhjetor 2006

3.  Kontabiliteti financiar (pjesa e dytë) – shkurt 2007

4.  Kontabiliteti financiar (pjesa e parë) ribotim, shkurt 2008

5.  Kontabiliteti i menaxhmentit - ribotim i plotësuar, mars 2008

 

1.  Informatat e kontabilitetit në vendimmarrje sipas përllogaritjes variabile – Shtator 1997, Revista Economia, Prishtinë

2.  Aplikimi i metodës së katrorëve të vegjël në ndarjen e komponentës fikse të shpenzimeve të përgjithshme, Revista Economia 1997, Prishtinë.

3.  Përllogaritja margjinale dhe implementimi praktik në ndërmarrjet në Kosovë – korrik 2001, Revista Economia, Prishtinë

4.  Nxitja e rritjes së eksporteve dhe ndikimi në rritjen ekonomike të Kosovës në raport  me Shqipërinë,  ACIT, Tiranë, janar 2008

5.  Nxitja e rritjes së eksporteve në raport me Maqedoninë dhe ndikimi në rritjen ekonomike të Kosovës, Revista e shkencave shoqërore “Vizione”, Shkup, janar 2008, fq. 197

6.  Nxitja e rritjes së eksporteve dhe ndikimi në rritjen ekonomike të Kosovës, mars 2008, Vol. 1, A publication of the LSE SU , London

 

1.      Kurse trajnimi të organizuara nga OSBE në Gjakovë në Nëntor 1999,

2.      Kurse trajnimi të organizuara nga “Euro Perspective”  në Obiliq në Korrik 2000

3.      Kurse trajnimi të organizuara nga AGE në Prishtinë në Mars 2001

 

 

 1. Funksionimi i shërbimit civil, Romë, Itali, 2002,
 2. Mundësitë e aplikimit të sistemit elektronik në funksionimin e shërbimit civil, Tallin, Estoni, 2003
 3. Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil, Lubjanë, Slloveni, 2003
 4. Zhvillimi dhe funksionimi i qeverisjes në Kosovë, Vjenë, Austri, 2003
 5. Trajnim i stafit menaxhues të shërbimit civil të Kosovës, Varshavë, Poloni, 2004
 6. Karta evropiane e NVM-ve, Selanik, Greqi, 2004
 7. Investimet e jashtme dhe BE, Berlin, Gjermani, 2004
 8. Negocimi i marrëveshjeve tregtare dhe OBT, Gjenevë, Zvicër, 2005
 9. Ndërtimi i parqeve të biznesit në Skoci, Glasgou, Skoci, 2005
 10. Implementimi patentave dhe standardeve ISO, Zagreb, Kroaci, 2006
 11. Konferenca vjetore mbi standardet e kontabilitetit, Vjenë, Austri, 2006.

 

 1. Knowledge Economy Forum III, The World Bank and the Government of Hungary In Collaboration with the Open Society Institute,  “Improving Competitiveness Through a Knowledge-Based Economy”, Budapest, March 23-26, 2004

 

 1. USAID Funds Program for Senior Kosovar Officials to Learn from Their US Counterparts on Expanding Trade Policy and FTA Negotiations,

 

 1. Stability Pact workshop, Sofia, Bulgaria, 2005

 

 

 

 

Tel. kontaktues:    049-313-130

 

E-mail:          skender.ahmeti@yahoo.com